Dominicus Regens

Bière ambrée de type IPA (Indian Pale Ale). Les 4 malts utilisés dans la recette lui donnent une teinte cuivrée-ruby caractéristique des vraies IPA. L’emploi de 5 houblons différents lui offre une amertume franche qui s’équilibre avec le goût de caramel, de pain cuit provenant du malt et surtout d’une palette de fruits tropicaux et d’agrumes issu de la technique du houblonnage à cru ! 

Amber van het type IPA (Indian Pale Ale). De 4 moutsoorten die werden gebruikt in dit recept maken dat het bier een koperachtige tot robijnen kleur heeft, eigen aan de echte IPA’s. 5 verschillende hopsoorten geven aan het bier een franke bitterheid die in evenwicht wordt gebracht door de smaken van karamel, versgebakken moutbrood en vooral een door dry hopping ontstane variëteit aan tropische vruchten en citrusvruchten!